Việt Nam thời hiện đại: Sự nan giải về đạo đức

Giáo sư Loek Hopstaken hiện vừa là Chủ tịch Ban Cố vấn Học viện ERC Việt Nam, vừa là Đại diện của Đại học Khoa học Ứng dụng Wittenborg (Hà Lan) tại Việt Nam.

Giáo sư Loek Hopstaken

Từ năm 1983-1993, ông làm việc cho ngân hàng ING (Hà Lan). Trong thời gian ấy, ông đã góp phần “cá nhân hóa” hệ thống đánh giá công việc và lương, quản lý các dự án truyền thông, và giới thiệu phương pháp TQM (Total Quality Management — Quản lý Chất lượng Đồng bộ) cho 23.000 nhân viên. Từ năm 1993 trở đi, ông bắt đầu công tác huấn luyện chuyên môn tại các doanh nghiệp, tư vấn kinh doanh và đồng thời cũng là diễn giả. Năm 2003, ông được mời thỉnh giảng các môn Giám sát Sự thay đổi, Giao tiếp trong Kinh doanh, Định hình Tổ chức và Chiến lược Doanh nghiệp tại các trường kinh doanh quốc tế, nơi ông trực tiếp giảng dạy hơn 200 cử nhân và thạc sĩ châu Á. Năm 2005, ông Hopstaken tiếp nhận chức Giáo sư.

Ở Việt Nam, từ năm 2008, ông được xem như một chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý & Phát triển Nhân sự, Quan hệ Công chúng, Giao tiếp và Đào tạo Doanh nghiệp. Ông đã tập huấn cho nhân viên nhiều công ty, như Hãng Hàng không Việt Nam, Nike, Dalat Hasfarm và Sony. Với vai trò Cố vấn cho doanh nhân Việt, hay Giám khảo chương trình Chìa khóa Thành công — CEO, Giáo sư Hopstaken luôn đề cao những quan điểm hiện đại về đạo đức kinh doanh và ủng hộ các dự án Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp.

Tự nhận mình là một học trò của văn hóa và con người Việt Nam, Giáo sư Hopstaken thường xuyên đưa ra những ý kiến mới lạ về cách thức kinh doanh trên đất nước này.

 


 

…………………………….

Nguồn video Youtube

Chương trình TEDx Mekong

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.