Định nghĩa lại Học là gì

Định nghĩa lại “Học là gì” – Giản Tư Trung

(Báo Văn Hóa Giáo Dục) – Định nghĩa lại sự học luôn là khởi nguồn cho mọi cuộc cách mạng về giáo dục. Do đó, điều quan trọng nhất hiện nay là nỗ lực tạo nhận thức cho người học để mỗi người hiểu rằng, họ mới chính là “ông chủ” của quá trình giáo dục, là “nhà quản trị” sự học của bản...
Xem thêm