Những nơi 'cấm chết' trên thế giới

Những nơi ‘cấm chết’ trên thế giới

(VHGD) – Cái chết là điều không thể tránh khỏi đối với mỗi con người, là chuyện hiển nhiên trong cuộc sống, nhưng ở một số nơi trên thế giới, cái chết lại là điều cấm kỵ, thậm chí bị coi là bất hợp pháp. Có thể bạn sẽ rất ngạc nhiên về luật cấm tử này, tuy nhiên, việc cấm tử sớm nhất đã xuất...
Xem thêm