Thanh niên Việt Nam thực hiện các video chống tham nhũng

Thanh niên Việt Nam thực hiện các video chống tham nhũng

(VHGD) – Thanh niên có thể đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng. Đây là một trong những cuộc khảo sát Youth Integrity Survey do các tình nguyện viên trẻ, học sinh và sinh viên vừa tốt nghiệp thực hiện tại 11 tỉnh thành khác nhau từ các thành phố lớn đến các vùng nông thôn trên khắp Việt Nam....
Xem thêm
Tham nhũng ở Việt Nam Những bạn trẻ nghĩ gì

Tham nhũng ở Việt Nam: Những bạn trẻ nghĩ gì?

1.    GIỚI THIỆU Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 2009, trên 55% dân số Việt Nam ở độ tuổi dưới 30. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy thanh niên là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương bởi tham nhũng. Do vậy, thanh niên cần được coi là đối tượng mục tiêu trong các hoạt động phòng chống...
Xem thêm