Nhóm Cánh Buồm và bộ sách dành cho học sinh tiểu học

Nhóm Cánh Buồm và bộ sách giáo khoa dành cho xã hội phê duyệt

(VHGD) – Một nhóm bao gồm những phụ huynh và một số trí thức đã tập hợp lại cùng nghiên cứu về giáo dục hiện đại và đã biên soạn ra một bộ sách giáo khoa mới. Nhà giáo Phạm Toàn, hoa tiêu của “con tàu” có tên Cánh Buồm cho biết, cách đây hơn ba năm, ông cùng một nhóm trí thức và nhà giáo tâm huyết khoảng...
Xem thêm