Phim tài liệu – Dòng chảy (Dòng chảy chất xám nhân tài)

(Báo Văn Hóa Giáo Dục) – Vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài là vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia. Nhưng liệu Việt Nam đã làm điều này tốt chưa? Chúng ta đã làm được gì? Và chúng ta còn thiếu sót những gì? Chúng ta sẽ nỗ lực như thế nào trong tương lai? Và chúng ta- đặc biệt các bạn trẻ sẽ hành động như thế nào trong môi trường khoa học Việt Nam bây giờ?

 

Tập 1:

Tập 2:

Nguồn youtube

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.