Mùa... trâu

Mùa… trâu

(VHGD) – Một năm với nhiều người được tính bằng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Còn một năm của nhà nông được tính bằng những “mùa” trâu cày…   Con trâu làng quê Việt Khi ánh nắng ban mai trải đều lên mọi nhành cây, ngọn cỏ, những đám ruộng còn trơ lên mấy gốc rạ đang cần cày bừa. Một mùa...
Xem thêm