[NCKH] – Đi tìm nguồn gốc của tình hình suy thoái đạo đức trong xã hội Việt Nam

Tóm tt: Đâu những nguồn gc sâu xa của tình trng xung cấp

suy thoái đạo đức trong hội Việt Nam ngày nay? Bài này đề ra một

giả thuyết để trả lời cho câu hỏi này bằng cách dựa trên khái niệm h

thống khái niệm “t trị” của Immanuel Kant. Giả thuyết này bao gồm

hai vế chính, đó tính chất “ngoại trị” của nền đạo đức hội, tình

trạng “nhà nước hóa” hội dân s trong hội Việt Nam hiện nay.

Mời quý bạn đọc cùng suy ngẫm nghiên cứu của tác giả: Trần Hữu Quang.


Nguồn tư liệu: Tạp Chí Thời Đại

Nguyễn Hữu Dũng

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.