Lời khuyên của Michael Porter – “Nhân công giá rẻ chỉ giữ đất nước ở mức nghèo”

Tại ĐH Harvard, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đã có cuộc trao đổi với GS. Michael E.Porter xung quanh chiến lược tăng sức cạnh tranh cho Việt Nam.


 
 

“Tăng cường năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hoá” là nội dung thuyết trình hơn 1 giờ đồng hồ của Giáo sư Michael Porter với Thủ tướng  và các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng kinh tế nhân dịp phái đoàn Việt Nam đến thăm ĐH Harvard.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Michael E.Porter xung quanh chiến lược cạnh tranh của Việt Nam nhân dịp này:

Nhân công rẻ sẽ chỉ giữ đất nước ở mức nghèo

- Ông đã có một buổi trình bày với Thủ tướng về nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông đã đề cập đến khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam với Thủ tướng như thế nào?

GS. Michael E.Porter: Việt Nam đã đạt được những thành tích kinh tế ngoạn mục trong vài năm qua, với tỷ lệ giảm nghèo, xuất khẩu và thu hút FDI đạt tới tầm cao mới.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng kinh tế này chủ yếu do khai thác nguồn nhân công giá rẻ của đất nước, chứ không phải bằng những cải thiện sâu xa trong năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Vì vậy, Việt Nam vẫn tiếp tục xếp trong danh sách những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người rất thấp. Điều này là bởi vì năng suất thấp và môi trường kinh doanh ở VN hầu như không được cải thiện nhiều.

Việt Nam cần phải tiến hành các bước đi nhằm nâng cao năng suất và giảm bớt phụ thuộc vào lợi thế nhân công rẻ. Nhân công rẻ sẽ chỉ giữ đất nước ở mức nghèo.

- Theo ông, việc Việt Nam chưa là thành viên của WTO có thể ảnh hưởng như thế nào đến năng lực cạnh tranh của Việt Nam?

GS. Michael E.Porter: Trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới là một bước đi quan trọng đối với Việt Nam. Vì thế, chính phủ nên kết thúc thành công các cuộc đàm phán càng sớm càng tốt. Quy chế thành viên của WTO sẽ giúp tạo ra nhiều thay đổi chính sách quan trọng và cần thiết.

Tuy vậy, điều quan trọng là chúng ta cần hiểu rằng tác động chính của việc gia nhập WTO là tạo ra những cơ hội mới, chứ không phải sẽ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của Việt Nam một cách trực tiếp. Việt Nam sẽ cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh cơ bản của mình để tận dụng triệt để những cơ hội mà việc gia nhập WTO đem lại.

 

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.