image006

Khái lược tổng quan dự án “Học viện NHÂN TÀI VIỆT NAM”

(chú ý: Click vào ảnh để phóng to hình ảnh khi xem) TẦM NHÌN SỨ MỆNH CỦA HỌC VIỆN NHÂN TÀI VIỆT NAM (chú ý: Click vào ảnh để phóng to hình ảnh khi xem) 3 BÀI TOÁN MÀ DỰ ÁN CẦN GIẢI QUYẾT   Đại diện Học Viện Nhân Tài Việt Nam (ký thay) Ông Nguyễn Đức Hùng Khánh
Xem thêm
Mô tả đường lối tư tưởng của Dự Án

Mô tả đường lối tư tưởng của Dự Án

(Chú ý: click vào hình ảnh để phóng to khi xem)   Tại sao Chúng tôi ra đời: Hướng tới cải cách Xã Hội vì một Việt Nam lớn mạnh 2020 Hướng tới cải cách Giáo Dục 2020 Hướng tới Phát triển Nhân tài, Con đường đưa Việt Nam và khu vực phát triển bền vững Chúng tôi là ai: Chúng tôi là ai? Chúng tôi hoạt động...
Xem thêm
CHÚNG TÔI LÀ AI

Chúng tôi là ai?

  CHÚNG TÔI VÀ CON ĐƯỜNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI VIỆT NAM Xuất phát từ những thách thức xã hội, và yêu cầu mà Đảng Chính Phủ đặt ra như vậy, vào năm 2010 các thành viên có chung chí hướng mà hiện nay là các đồng chí chủ chốt trong Học Viện Nhân Tài Việt Nam quyết định thành lập hội...
Xem thêm
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi nghĩ gì?

(Chú ý: click vào ảnh để phóng to hình ảnh khi xem)   CHÚNG TÔI NGHĨ GÌ? Khát vọng “Đuổi Kịp – Vượt Qua – Dẫn Dắt Thế Giới” và  Chiến lược “Phát triển Nhân tài vì một VIỆT NAM HÓA RỒNG lớn mạnh”   TUYÊN BỐ SỨ MỆNH Chúng Tôi là những Người Tri Thức Việt Nam mong muốn Việt Nam phát triển...
Xem thêm
ĐỐI TÁC HỢP TÁC

Quá trình ra đời của Chúng tôi

(chú ý: Click vào ảnh để phóng to hình ảnh khi xem)   (chú ý: Click vào ảnh để phóng to hình ảnh khi xem) 2. THỦA SƠ KHAI CỦA HỌC VIỆN Học Viện NHÂN TÀI VIỆT NAM tiền thân là hội khởi nghiệp VNBI thành lập vào ngày 20 tháng 8 năm 2010, bởi 6 thành viên tâm huyết đồng thành lập. Ông: Nguyễn Đức Hùng Khánh. Chủ...
Xem thêm
YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN

Yếu tố Quyết định đến Thành công của Dự Án

(Vui lòng click vào hình ảnh để phóng to khi xem)   YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN (Vui lòng click vào hình ảnh để phóng to khi xem)   Đại diện Học viện Nhân Tài Việt Nam (đã ký) Ông Nguyễn Đức Hùng Khánh
Xem thêm
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Vui lòng click vào hình ảnh để phóng to khi xem)   1. Các giai đoạn thực hiện Chiến lược hoạt động của chúng tôi (Vui lòng click vào hình ảnh để phóng to khi xem)   Định hướng 2012: Nằm trong kế hoạch xây dựng Học viện Nhân tài Việt nam: năm 2012 chúng tôi Thành lập và Phát triển thử nghiệm Trường Đào Tạo...
Xem thêm