55_leloi

Lược sử dân tộc Việt Nam từng thời kỳ p6

51. Nhà Hồ, Hồ Quí Ly, năm 1400: Hồ Quí Ly là một ông vua có tài, lập nhiều cải cách cho đất nước, nhưng vì ông đã thoán ngôi nên lòng dân không phục. Nhà Hồ truyền ngôi chỉ được 2 đời thì bị nhà Minh bên Tàu đem quân đánh chiếm nước Nam. 52. Nhà Minh chiếm nước ta: Vua nhà Minh đã có ý đánh chiếm nước ta...
Xem thêm
48_bachdang

Lược sử dân tộc Việt Nam từng thời kỳ p5

41. Đức Thánh Trần Hưng Đạo: Năm 1283, quân Nguyên hùng mạnh kéo sang. Vua Nhân Tông sai Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão ra chống giặc. Lúc đầu quân ta thua to rút lui khỏi thành Thăng Long. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn soạn quyển Binh Thư Yếu Lược và bài Hịch Tướng...
Xem thêm
35_nhatran

Lược sử dân tộc Việt Nam từng thời kỳ p4

31. Thành Thăng Long: Lý Thái Tổ là một ông vua tốt rất chuộng đạo Phật. Trong lúc di chuyển kinh đô về Đại La Thành, ông thấy rồng vàng hiện ra nên đặt tên thành là Thăng Long, có nghĩa là rồng bay lên. Thành Thăng Long là Hà Nội bây giờ.Trong các đời vua Lý kế tiếp Khổng học và Phật học phát triển mạnh. Vua cho...
Xem thêm
dinh bo linh

Lược sử dân tộc Việt Nam từng thời kỳ p3

21. Ông Khúc Thừa Dụ: Năm 906, bên Tàu loạn lạc, ông Khúc Thừa Dụ quê ở Hải Dương được dân cử lên làm Tiết Độ Sứ. Sau ông chết truyền ngôi cho con là Khúc Hạo . Ngôi Tiết Độ Sứ truyền đến đời Khúc Thừa Mỹ . Ông Mỹ cũng nhận chức nhưng không thần phục vua Tàu. 22. Năm 923: Vua Nam Hán của Tàu sai tướng đánh...
Xem thêm
12_hbtrung_color

Lược sử dân tộc Việt Nam từng thời kỳ p2

  11. Tích Quang, Nhâm Diên: Hai ông quan Thái thú có công với nước ta. Ông Tích Quang dạy dân ta điều Lễ Nghĩa . Ông Nhâm Diên dạy dân ta cày cấy . Dân chúng nhớ ơn nên lập đền thờ. 12. Hai Bà Trưng: Năm 40, Thái thú Tô Định tàn ác, lòng dân Giao Chỉ oán hận. Tô Định giết Thi Sách là chồng bà Trưng Trắc. Bà Trưng...
Xem thêm
images

LƯỢC SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM

  Tổng quan Lịch sử Vệt Nam: Theo truyền thuyết về thời Hồng Bàng thị, cách đây hơn 4000 năm[6] các tộc người Việt cổ (Bách Việt) đã xây dựng nên nhà nước Xích Quỷ có lãnh thổ rộng lớn tại khu vực ngày nay là miền nam sông Dương Tử (Trung Quốc)[7]. Tới thế kỷ 7 trước công nguyên, người Lạc Việt, một...
Xem thêm