Tiểu sử về Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh một cuộc đời

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9...
Xem thêm
Tiểu sử về Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp tiểu sử và cuộc đời (đầy đủ)

Võ Nguyên Giáp (sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911) là một nhà chỉ huy quân sự và nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Là đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông chỉ huy chính trong chiến tranh Đông Dương (1946–1954) và chiến tranh Việt Nam (1960–1975). Ông tham gia vào nhiều chiến dịch quan trọng nhưChiến...
Xem thêm
Khí phách 'ngất trời' của Trần Quốc Tuấn

Khí phách ‘ngất trời’ của Trần Quốc Tuấn

(VHGD) – Trong đời mình, Trần Quốc Tuấn đã trải qua một lần gia biến, ba lần nạn nước. Song, ông luôn tỏ ra là người hiền tài, một vị anh hùnh cứu nước. Trần Quốc Tuấn, còn gọi là Trần Hưng Đạo (1232 – 1300), là danh tướng thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam; là người có công lớn trong ba lần kháng...
Xem thêm