[NCKH] – Việt Nam và vấn đề sử dụng người tài trong giai đoạn hiện nay

(Báo Văn Hóa Giáo Dục) – Hơn ba thập niên sau khi giành lại độc lập và thống nhất đất nước, Việt Nam hoàn tất giai đoạn phát triển đầu tiên của mình, có tên gọi là “đổi mới”. Đất nước phải chuyển sang một thời kỳ phát triển mới, trong một bối cảnh kinh tế và chính trị thế giới cũng như trong khu vực Đông Nam Á này có nhiều thay đổi sâu sắc, nhất là hiện tượng “siêu cường Trung Quốc”.
….
Tất cả đặt ra cho Việt Nam thách thức như một định mệnh: Phải thay đổi tất cả, phải duy tân đất nước để có thể trụ được và phát triển trong thế giới quyết liệt ngày nay. Cải cách thể chế chính trị trở thành đòi hỏi tiên quyết. Khép lại quá khứ, không ngoái lại quá khứ để thực hiện hòa hợp hòa giải đoàn kết dân tộc trên nền tảng của dân chủ, tạo ra cho đất nước sức mạnh triệu người như một là bước đi đầu tiên của cải cách và duy tân. Trí tuệ và hiền tài của đất nước phải được phát huy vì sự nghiệp này. Song sự tha hóa ngày càng gia tăng của thể chế chính trị là trở lực chủ yếu kìm hãm sự phát triển của đất nước. Góp phần tìm hiểu trở lực này và thách thức mang tính định mệnh đối với đất nước là mục đích của bài này
Dưới đây là nghiên cứu của Tác Giả Nguyễn Trung:

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.