(Cải cách xã hội) - Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng (GS - Hoàng Chí Bảo))

(Cải cách xã hội) – Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng

(VHGD) – Câu hỏi được dư luận đặt ra lúc này là làm thế nào để chỉnh đốn và xây dựng Đảng ngày một tốt hơn, trong sạch và vững mạnh hơn trước sự suy thoái đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ các Đảng Viên hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi buổi đối thoại về vấn đề cấp...
Xem thêm
Quy định về những điều đảng viên không được làm

Quy định về những điều Đảng viên không được làm

(Báo Văn Hóa Giáo Dục) – Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các...
Xem thêm