Tài sản mềm của nước Mỹ

[Cải cách xã hội] – Tài sản mềm của nước Mỹ

(Báo Văn Hóa Giáo Dục) – Tài sản mềm của một quốc gia thường tụ hội từ nhiều nhân tố. Tài sản lớn nhất của Trung Quốc là 5 ngàn năm lịch sử và văn hóa đặc trưng của Nho giáo, thể hiện qua lối sống của 1.3 tỷ dân và hơn 100 triệu Hoa kiều. Mặt trời không bao giờ lặn trên đế chế Anh 100 năm trước nên...
Xem thêm