Cả học sinh giỏi và kém đều có cùng những khó khăn

Một khám phá thú vị: Cả học sinh giỏi và kém đều có cùng những khó khăn

Nhiều học sinh biện hộ rằng có rất nhiều vấn đề khó khăn khiến họ gặp thất bại trong việc học. Và họ nghĩ những học sinh giỏi không bao giờ gặp phải những vấn đề như thế. Một kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết tất cả các sinh viên học sinh ở các nước trên thế giới đều có chung 16 vấn đề khó...
Xem thêm