(Cải cách xã hội) – Tinh Thần Doanh Nhân với chiến lược xây dựng quốc gia – Đặng Lê Nguyên Vũ

(Báo Văn Hóa Giáo Dục) – Anh Đặng Lê Nguyên Vũ – Chủ nhân của thương hiệu “Cafe Trung Nguyên” chia sẽ tinh thần Doanh nhân Việt tại Lễ khai trương CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN LP VIET NAM tại Trung tâm Hôi nghị Quốc gia ngày 05/8/2012!


 

“Nhiều năm trước tôi cố gắng thúc đẩy bản thân, doanh nghiệp của mình làm được gì cho đất nước thì bây giờ tôi vẫn làm. Trong quá trình hội nhập này, tôi vẫn làm một cách quyết liệt không kể ngày đêm. Đó là lời khẳng định, đó là lẽ sống, là con đường đi của tôi.

Ở đây có một cái lớn lao hơn. Khi tôi quay trở lại và bàn thảo với một số nhà tri thức hàng đầu và một số nhà lãnh đạo của đất nước thì phát hiện ra cà phê là một thứ quyền lực của VN. Đây là quyền lực mềm. Cà phê VN có thể chi phối toàn thế giới nếu chúng ta biết cách làm.

Một ngày, trên thế giới có 2 tỷ tín đồ cà phê, đủ mọi lứa tuổi, thành phần, dân tộc, hệ chính trị… họ chưa có giáo lý. VN nên tranh thủ cơ hội này, kết nối, tạo nên giáo lý riêng, triết lý mới về cà phê dựa trên nền tảng mình đang có…

Tạo ra một vùng đất mà tôi gọi là “Thủ phủ” hay “Thánh địa” cà phê toàn cầu đó là điều chúng tôi đang thực hiện. Đó là một vùng đất để 2 tỷ con người, là “tín đồ” của cà phê, có thể hướng về. Quan trọng là nội hàm này làm sao để hấp dẫn.

Tôi đang cố gắng đem giá trị của VN, giá trị đóng gói của VN, tinh thần của người VN và chắt lọc tất cả những mong đợi của mọi người trong thế giới hiện nay, trong thời đại khủng khoảng về sắc tộc, tôn giáo, môi sinh, môi trường, khó hậu… này.

Tinh thần cà phê của VN phải kêu gọi cái gì? Đó là sự sáng tạo, phải sáng tạo cho một thế này hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Bộ Ngoại giao đã cùng với chúng tôi chia sẻ điều đó”.

Bùi Dũng thực hiện

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.