(Cải cách giáo dục) – Nhận diện nhân tài

(VHGD) – Nhân tài Anh là ai? và tôi phải làm thế nào để trọng dụng sử dụng Anh? Hiền tài là nguyên khí của quốc gia và lãng phí nhân tài là lãng phí lớn nhất của bất kỳ mỗi quốc gia nào. Để giải đáp những câu hỏi đó, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi buổi đối thoại với các chuyên gia về vấn đề này do phóng viên VTV thực hiện:

 

Báo Văn Hóa Giáo Dục

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.