(Cải cách giáo dục) – Đổi mới giáo dục hoàn chỉnh năm 2012

(VHGD) – Sẽ tiếp tục có những đổi mới cải tiến của Bộ Giáo Dục và Đào tạo theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của nước nhà. Ngành giáo dục đang chuẩn bị cho cuộc đởi mới căn bản và toàn diện nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đâu sẽ là cách tiếp cận mới trong việc cải cách giáo dục của Bộ giáo dục đào tạo. Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc đối thoại trực tiếp với các chuyên gia giáo dục Việt Nam do VTV thực hiện:

 

Báo Văn Hóa Giáo Dục

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.