Vần vỡ lòng

Ó ò o

Sáng rồi đây

Nông dân vác cuốc vác cày

Ra đồng cày cấy cho đầy nồi cơm

Bố Tí làm công nhân

ở bến tàu khuân vác

vừa làm lại vừa hát

trong buổ sáng bình minh


Bướm em hỏi chị

- Chi ơi vì sao

Hoa hồng lại khóc ?

- Không phải đâu em

Đó là hạt ngọc

Người gọi là sương

Sao đêm gửi xuống

Tặng cô hoa hồng


Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.