Quy định mới của Bộ GD-ĐT sẽ có 6 loại bằng Đại học

(VHGD) – Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, mẫu phôi bằng tốt nghiệp ĐH bao gồm 6 loại:


+ Ngành kỹ thuật cấp phôi “Bằng Kỹ sư”


+ Ngành kiến trúc cấp phôi “Bằng Kiến trúc sư”


+ Ngành y cấp phôi “Bằng Bác sĩ” hoặc “Bằng Cử nhân”


+ Ngành dược cấp phôi “Bằng Dược sĩ” hoặc “Bằng Cử nhân”


+ Các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế cấp phôi “Bằng Cử nhân”


+ Các ngành đào tạo khác cấp phôi “Bằng tốt nghiệp đại học”.

Nguồn Bộ Giáo Dục Đào Tạo

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.