Cái máy tuốt lúa_Định Hải

Cái máy tuốt lúa_Định Hải

Trông kìa, máy tuốt
Rung triệu vì sao
Đầy sân hợp tác
Thóc vàng xôn xao.

Máy tròn xoay tít
Núi thóc dần cao
Máy không biết mệt
Cười reo rào rào.

Chú công nhân ơi
Máy ngoan thật nhỉ
Suốt cả mùa vui

***

Giọt mồ hôi_Thanh Tịnh

Mồ hôi mà đổ xuống đồng,
Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương
Mồ hôi mà đổ xuống vườn,
Dâu xanh lá tốt vấn vương tơ tằm.
Mồ hôi mà đổ xuống đầm,
Cá lội phía dưới rau nằm phía trên.
Mồ hôi xuống, cây mọc lên,
Ăn no đánh thắng dân yên nước giàu
(Tập đọc lớp 2 tập 2 trang 93 in năm 1999)

 

Hùng Khánh tổng hợp

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.